Credo

Budzenie Chrystusa w nas – jest naszym celem. Do tego sprowadzają się wszystkie nasze żywota. Nie ważne jak długo będziemy temu zaprzeczać, szukając rozwiązań na zewnątrz. Nie ważne również jak długo, będziemy dawać wiarę tym, którzy głośno krzycząc o naszym grzechu, sami pławią się w szlamie własnych przewinień.

Credo

Jezus jest Tym, który będąc człowiekiem obudził w sobie Moc Chrystusa. To On wskazał nam drogę, jak to uczynić. Krok po kroku, dzień po dniu – niestrudzenie. Nauki Jezusa, pomimo wielu starań by je zniszczyć i zagłuszyć, przetrwały. Schowajmy je głęboko w sercach, by – w ciszy i pokorze, tak by nikt nie wiedział – stać się Chrystusem

Naszym celem jest Bóg. Możesz rozpocząć dzień od Niego, poświęcając Mu pierwszą myśl sformułowaną w Tobie. Uwierz mi, że cel jest stały i taki był zawsze. W tobie jest boskość. Ty – to obraz Boga, On sam, Syn Boży, Bóg – mężczyzna, Bóg – kobieta.credo

Uwierz mi także, że nic na świecie, nie jest w stanie cię zmusić, abyś tak myślał. Z własnej woli musi płynąć ofiarowanie swemu Bogu – Jaźni:

Bóg Jam Jest, tożsamy z uniwersalnym życiem i mocą, a cała siła z nich płynąca, skupia się we mnie i powoduje, że wysyłam swą pozytywną boską energię do każdej istoty i formy, i to ja przemieniam je w doskonałe i harmonijne. Wiem, że jestem świadom, że ich energia wibruje zgodnie z wiecznym życiem, boską wolnością i pokojem.

Mój umysł jest nastrojony na wibracje Nieograniczonej Inteligencji. Wszystko we mnie może się swobodnie ujawniać poprzez mój umysł i cała ludzkość potrafi to samo. Moje serce jest przepełnione spokojem, miłością i radością zwycięskiego Chrystusa.

To Jego oblicze dostrzegam w twarzy każdego człowieka. Siłą mojego serca jest boska miłość i jestem świadom, że ona przepełnia serce całej ludzkości.  Boski strumień przepływa moje żyły i napełnia moje ciało czystością boskiego życia. 

Bóg jest samym życiem. On przenika moje życie, napełnia mój oddech i moje płuca i płynie moją krwią.

Bóg przenika mój system oczyszczania ciała, przepełnia mnie wszechpotężne, inteligentne życie. Każda część mojego ciała jest napełniona zdrowiem i harmonią i cały mój organizm funkcjonuje w zupełnej harmonii.

Jestem świadom tego, że wszystkie moje organy przepełnia boska inteligencja. Każda część mojego ciała ma pełną świadomość swych funkcji i współdziała z innymi dla zdrowia i harmonii całości.

Ja Jestem boską energią, która wypełnia całą przestrzeń.

Wciąż wchłaniam tę energię, która jest owładnięta boskim życiem.

Wiem, że Bóg jest tą wszechmądrą i  wszechmiłującą inteligencją, udzielającą mi potężnego bożego życia, urzeczywistniam pełne władztwo Boga – Obecności mieszkającej we mnie.

Wielbię Boga wewnętrznego, za uzdrawiającą doskonałość życia. Wszystko jest życiem i ja zezwalam, aby się ono ujawniało.

Zwycięski Chrystus mawiał: „Moje słowa są Duchem i są życiem” i „Kto zachowa moje słowa, nigdy nie zazna śmierci„.

Boska inteligencja, zwycięski Chrystus wysyła obfitość miłości na cały wszechświat. Umysł Najwyższy jest wszystkim. Ja Jestem Umysłem Najwyższym!

Ja Jestem Najwyższą Mądrością, Miłością i Mocą. Z całej głębi mego serca wołam słowa podzięki za to, że jestem wysublimowaną i niewyczerpywaną Mądrością, pożądam jej i przyciągam ku sobie i staję się w pełni świadomy tej nieustannej Mądrości.” 

/Baird T. Spalding/

 

 

, , , , , , , ,

Jeszcze nie komentowano.

Dodaj komentarz

CommentLuv badge